Kubíkovo

turtle

forward(x) - běž dopředu o x pixelů

left(x) - zatoč doleva o x stupňů

right(x) - zatoč doprava o x stupňů

exitonclick() - způsobí, že obrázek na konci programu nezmizí

width(x) - tloušťka pera na x pixelů

penup() - přestane kreslit

pendown() - začne kreslit

color("barva") - nastaví barvu pera; bere klasické názvy barev v angličtině např.: "red", "blue", "green"

goto(x, y) - jde na pozici [x, y]

begin_fill() - začátek výplně

end_fill() - konec výplně