Kubíkovo

Hi. What follows is a slowly growing collection of poems I occasionally feel like writing. I am very self-conscious about them, but at the same time have the urge to share. You’ve been warned.

Zdravíčko. Následuje má pomalu rostoucí sbírka poezie, kterou občas dostanu chuť psát. Jsem vůči ní trochu ostýchavý, ale zároveň přetrvává chtíč sdílet. Byl jsi varován